Mürşit Atlıakın

mursit

Meslek hayatıma 1984 yılında Samsun Ruh Sağlığı Hastanesinde psikolog olarak başladım. 1990 yılında Bursa Devlet Hastanesine tayin oldum. Burada görevime devam ederken yarı zamanlı olarak Spastik Çocuklar Hastanesinde 2 yıl, Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şubesinde 6 yıl, Adölesen (ergen) sağlığı Merkezinde 1 yıl ve İletişim Merkezinde 1 yıl süre ile değişik sağlık kuruluşlarında mesleki çalışmalar yaptım. 2012 yılında emekli oldum.

2003-2012 yılları arasında Bursa devlet hastanesinin kalite yönetim sistemini kurarak, kalite direktörlüğünü yaptım. Kalite çalışmaları kapsamında yaptığımız (stres yönetimi, zor insanla baş etme, tükenmişlik sendromu, öfke yönetimi vb) çeşitli eğitimlerle birlikte, hastanelerde iletişim becerilerin iyileştirilmesi amacıyla hastanelere özel “İletişim becerileri” eğitim modülü geliştirip, devlet hastanesinde uygulamalarını yaptım. 2013 yılında Bursa Kamu Hastaneleri Kurumunun talebi üzerine Bursa’daki bütün kamu hastanelerinden gelen eğitici ekiplere yönelik aynı eğitim modülünü daha da geliştirerek, eğitici eğitimleri verdim.

2008-2015 yılları arasında “Mavi portakal çocuk evi” kreş ve gündüz bakım evinin kurucu ve müdürlüğünü yaptım.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve engelli derneklerinde görev yaptım. Halen Bursa Engelliler Federasyonu başkanlığı, Bursa Böbrek Hastaları Derneği başkan yardımcılığı, görevlerini aktif olarak yürütmekteyim. Bursa Çocuk İstismarını Önleme ve Rehabilitasyonu Derneği, Bursa Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneklerinde üye ve başkanlık görevlerinde bulundum.

Psikotrerapi Enstitüsünde, ileri düzey psikoterapi süpervizyon ve grup terapi programına devam etmekteyim. Yine psikoterapi enstitüsünün düzenlediği “psikoterapide Masterson Yaklaşımı” ve “Tıbbi Hipnoz/hipnoterapi” “Rüya Analizi” “Cinsel Terapi” sertifika programlarına katıldım.

“Aile Danışmanlığı”, “Duygu Odaklı Terapi”, “Cinsel Terapi” ve “Oyun Terapi” eğitimlerini Beted Eğitim Danışmanlıktan aldım.

Endüstriyel psikoloji kapsamında insan sermayesini geliştirmek isteyen firma çalışanlarına yönelik, müşteri memnuniyetini, iş barışını ve verimliliği arttırmak amacıyla,çalışanlarda istendik yönde davranış değişikliği sağlamak için “İletişim Becerilerini Geliştirme-Stres Yönetimi- Zor insanlarla baş etme, Öfke Kontrolü ve idari sistemin iyileştirilmesi”konularında grup terapileri ve eğitimler düzenliyorum.

Ayrıca okullara yönelik olarak yönetim sistemlerini iyileştirme, öğretmenlerin iş doyumunu arttırma ve öğrenci başarısını yükseltmeye yönelik çalışmalar da yapmaktayım.

Name:

Mürşit Atlıakın

Kurul:

Dernek Üyesi, Dernek Yönetimi