Hakkımızda

Psikoterapi Enstitüsü Derneğinin amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk (advocacy) ve iletişim ağı (networking) çalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

Faaliyetlerine 2007 yılında başlayan derneğimiz 2017 yılı itibariyle İstanbul(Avrupa), İstanbul (Anadolu), Bursa, Ankara, İzmir ve Konya şehirlerinde şubeleşerek çalışmalarını geniş kitlelere yaymayı hedeflemektedir.

Ruh sağlığı alanında hizmet veren profesyonellere ve halkımıza yönelik eğitim,seminer,konferans,atölye çalışmaları gibi hizmetlerin verilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması ve desteklenmesi hususunda Psikoterapi Enstitüsü Derneği Bursa Şubesi olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.