Beyoğlu 24.04.2019 Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ-“Kaos Teorisi ve Fraktal Yapının Psikoterapiye Etkileri” Konferansı