PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ

Psikoterapi Enstitüsü Derneğinin amacı, ülkemiz insanının kültürel, geleneksel ve yerel yapısına uygun psikoterapi teknik ve yaklaşımların belirlenmesi, dünya uygulamalarının geçerlilik ve güvenirliliğinin saptanması, psikoterapi uygulamalarının yasal altyapısının oluşturulması için savunuculuk ve iletişim ağıçalışmalarının yürütülmesi, ruh sağlığı profesyonellerinin uygulama bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek olunmasıdır.

Dernek Yönetimi ve Üyelerimiz

Dernek Haberleri